Ratkovici
     

O nastanku prezimena na balkanskim prostorima

Prezimena, kao obeležje pripadnosti odredenoj porodici nastala su na podrucju Srbije tek u novije vreme. Pre i za vreme tuske vladavine u Srbiji je sporadicno postojalo ocinstvo koje se nazalost iz današnje perspektive ne može posmatrati u kontinuitetu. Na crnogorskom i hrvatskom primorju se nastanak prezimena vezuje za feudalni poredak sa svrhom osiguravanja nasledstva i porodicnih privilegija. U tim krajevima prezimena postoje jos od XII veka. Da nije bilo turske najezde, verovatno bi od ocinstva pre ili kasnije nastala prezimena. Dok je katolicka crkva vec u XVI veku uvela matrikule rodenih, u turskim popisima na teritoriji Srbije, identifikacija licnosti je bila vezana za ime oca (1).

Dr. Mihajlovic (1) citira tematsku podelu P. Šimunovica o poreklu srpskih prezimena: "ciji si, kakav si, odkud si i što si". Nažalost, knjiga Dr. Mihajlovica ostala je nezavršena, kratak pogled na sadržaj knjige otkriva cinjenicu da su kompletno obradena samo prezimena do slova "LJ" (prva polovina azbuke od "A" do "LJ" obradena je na preko 700 stranica a druga polovina od "M" do "Š"na svega petnaestak strana) tako da se prezime Ratkovic tu uopšte i ne pominje. Prezime Ratkovic je u vecini slucajeva nastalo po osnovu "ciji si?", "od oca Ratka - Ratkov", ali nije iskljuceno ni da je osnova prezimena i "rad" ili "ratovanje".

Sama cinjenica da su Ratkovici potomci nekog Ratka skoro iskljucuje mogucnost da se u svim slucajevima radi o istom rodonacelniku Ratku. To potvrduje i raznolikost tj. nepovezanost raznih Ratkovica na podrucju Srbije a i šire.

Izvori informacija o prezimenima

Na internetu ima nekoliko veoma bogatih izvora informacija. Jedan od najopširnijih su podaci profesora Lakete iz Australije na forumu "SerbianCafe-a", delovi diskusija su sacuvani na raznim sajtovima, izmedju ostalog ovde 1, 2. Forum “Tražimo rodake i prijatelje” nalazi se ovde.

Moja želja je da ove informacije pomognu da se kompletira slika o prapocetcima loze Ratkovica, za tacnost navedenih podataka ne preuzmam odgovornost, ali cu se truditi da, gde god je to moguce, navedem i izvor informacije.

  1. Dr. Velimir Mihajlovic: "Srpski prezimenik", Aurora, Novi sad, 2002.